No visas sirds Esterei

           Ar kopīgiem spēkiem mēs sasniegsim vēlamo!

 

Visus nepieciešamos izdevumus mums palīdz segt vācu labdarības organizācija „Ein Herz fur Kinder”(www.ein-herz-fuer-kinder.de) , kurai Jūs varat pārskaitīt savu ziedojumu Esterei.

Sponsori